Vet du vad din mobiltelefon kostar - egentligen?

Din nya fina smartphone kostar kanske 6 500 kr. Den byts ut efter ca 18 månader mot en ny, ännu bättre för ungefär samma pengar, oftast av anledningen "den är inte modern, jag saknar funktionen X". Dyrt? Ja, det är mycket pengar. Är det värt att lägga ner mycket tid för att få ett bättre avtal och spara 500 kr? Visst, men det har, i förhållande till den totala kostnaden i stort, mindre betydelse. Vår erfarenhet, baserat på de analyser vi utfört, visar att kostnaden för mobiltelefonen står för mellan 5 – 15 % av ett företags totala kostnader för mobiltelefonin.

Abonnemangskostnaderna står för ungefär motsvarande andel och här finns det säkert besparingspotential hos de flesta organisationer, men det är inte där de stora pengarna ligger.

Det som många gånger saknas är istället en effektiv logistik kring inköpen av företagets mobiltelefoner. Med service och support är det många gånger ännu sämre ställt, då man kanske hänvisas till inköpsstället eller i värsta fall även ta tid från en kollega. Individuella abonnemangsfakturor tar massor med tid i onödan. Sammantaget driver dessa aktiviteter betydligt större kostnader än själva telefonen. Många gånger är totalkostnaden för en mobiltelefon mellan 15 000 – 25 000 kr per anställd och år.

Med en effektiv och strukturerad mobilförsörjning, inkluderande inköp, support, administration, fakturaflöde och tydliga riktlinjer, kan de dolda kostnaderna reduceras markant samtidigt som medarbetarna får rätt arbetsredskap för deras yrkesroll. Genom att fokusera på ovanstående processer och riktlinjer är vår erfarenhet att företag kan sänka kostnaden för sina medarbetare på mellan 5 000 – 10 000 SEK per år. Detta kan genomföras utan att användaren drabbas av obekväma inskränkningar av något som är så personligt som mobiltelefonen. Vinsten av att ha nöjd personal med bra utrustning kommer som en bonus.

Självfallet finns det utmaningar, men det finns goda möjligheter att sänka sina kostnader rejält med ett tydligt och mer strukturerat arbetssätt.

Därför är mitt råd till företag att fokusera på att hantera deras mobiltelefoni ur ett process- och supportperspektiv där företagen får ökad kontroll på de dolda kostnader som finns. Att hålla ett lågt pris på en enskild smartphone är självfallet viktigt, men som sagts ovan så är det inte på den som den stora besparingen kan göras.

 

Peter Ljungholm

Peter.ljungholm@sourceskills.se

0733-153090